[Help]
AntiGamer.com MiniPost
Post Message:

Icon 05/13 22:58: PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE! PENIX IS A PEDOPHILE!
Icon 05/12 23:55: GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM GAY SPAM
Icon 05/11 17:48: COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK
Icon 05/09 23:42: COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK COCK
Icon 05/09 13:09: This is gay
Icon 05/06 23:23: SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM
Icon 05/05 07:57: Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh Splotila naveki Velikaya Rus\'. Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! Skvoz\' grozy siyalo nam solntse svobody, I Lenin velikiy nam put\' ozaril, Na pravoye delo on podnyal narody, Na trud i na podvigi nas vdokhnovil. Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! V pobede bessmertnykh idey kommunizma My vidim gryadushcheye nashey strany I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny My budem vsegda bezzavetno verny! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot!
Icon 05/03 19:57@30386: Not yet, russian spammers should hijack the website to post scam sites.
Icon 05/03 13:30: I hereby declare this site destroyed. Gamers 1 Antigamers 0.
Icon 04/30 07:41: Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh Splotila naveki Velikaya Rus\'. Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! Skvoz\' grozy siyalo nam solntse svobody, I Lenin velikiy nam put\' ozaril, Na pravoye delo on podnyal narody, Na trud i na podvigi nas vdokhnovil. Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! V pobede bessmertnykh idey kommunizma My vidim gryadushcheye nashey strany I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny My budem vsegda bezzavetno verny! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot!
Icon 04/29 17:25: Icon 04/24 17:37: Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh Splotila naveki Velikaya Rus\'. Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! Skvoz\' grozy siyalo nam solntse svobody, I Lenin velikiy nam put\' ozaril, Na pravoye delo on podnyal narody, Na trud i na podvigi nas vdokhnovil. Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! V pobede bessmertnykh idey kommunizma My vidim gryadushcheye nashey strany I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny My budem vsegda bezzavetno verny! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot!
Icon 04/25 04:45@30382: Spam russian words, nigga.
Icon 04/24 22:11: SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM
Icon 04/24 17:37: Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh Splotila naveki Velikaya Rus\'. Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! Skvoz\' grozy siyalo nam solntse svobody, I Lenin velikiy nam put\' ozaril, Na pravoye delo on podnyal narody, Na trud i na podvigi nas vdokhnovil. Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! V pobede bessmertnykh idey kommunizma My vidim gryadushcheye nashey strany I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny My budem vsegda bezzavetno verny! Slav\'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot!
Icon 04/24 17:35: Soyuz nerushimyy respublik svobodnykh Splotila naveki Velikaya Rus'. Da zdravstvuyet sozdannyy voley narodov Yedinyy, moguchiy Sovetskiy Soyuz! Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody, I Lenin velikiy nam put' ozaril, Na pravoye delo on podnyal narody, Na trud i na podvigi nas vdokhnovil. Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot! V pobede bessmertnykh idey kommunizma My vidim gryadushcheye nashey strany I Krasnomu znameni slavnoy Otchizny My budem vsegda bezzavetno verny! Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye, Druzhby narodov nadozhnyy oplot! Partiya Lenina - sila narodnaya Nas k torzhestvu kommunizma vedot!
Icon 04/24 14:00: SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAMM
Icon 04/24 13:59: SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM
Icon 04/24 13:56: SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM
Icon 04/24 13:45: Penix? Sounds like a gay porn name lol!
Icon 04/22 20:32@30373: No, let Russian skrubs spam this site. Contact [email protected] to stop spamming antigamer.com with sharklasers email.
Icon 04/20 23:00: we need to destroy this site
Icon 04/19 04:26: Incel Pedo Penix desparate for attention again! link
Icon 04/19 04:25@30369: Too late, russians invaded here first.
Icon 04/19 04:24: For the KEK!
Icon 04/16 14:34: everyone spread this website to all the gamer forums so we can take over this place and claim it for gamers
Icon 04/16 14:32: lol antigamers are cringe
Icon 04/16 03:42: Hey
Icon 04/14 19:18@30364: awwww, did momma karen tell you that?
Icon 04/13 13:06@30364: You are the loser.
Icon 04/12 11:17: Gamers are losers. Don't deny it.
Icon 04/10 15:34: antigamers are all fags
Icon 04/06 21:36: Antigamers are the gayest
Icon 04/05 09:04@30360: more like Shit-for-brains.
Icon 04/04 22:31: Antigamers are stupif af
Icon 04/02 20:02
Icon 04/02 10:00@30357: I'm Mandy, and I approve of the message of Maundy Fools.
Icon 04/01 12:25: Antigamers are highly intelligent and respectable people. APRIL FOOLS!
Icon 03/31 02:31@30354: Hoes mad!
Icon 03/29 13:16: aantigamers are pathetic
Icon 03/28 16:53: GAMERS ARE ALL DEGENERATE SCUM!
Icon 03/26 19:27@30352: They already know, faggot.
Icon 03/24 17:19: Sharing this to r/BanVideoGames
Icon 03/24 06:09@30350: Why are antigamers always simp for antigamer feminists.
Icon 03/23 12:23: gamers are gay
Icon 03/15 19:32@30348: Hoes mad!
Icon 03/14 20:42@30347: LLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOSERRRRRRRRRR!
Icon 03/13 17:50@30346: That's what antifa wants to do with nazis. Nice one, hypocrite.
Icon 03/12 23:18: HANG ALL GAMERS!
Icon 03/09 06:40link
Icon 03/08 21:52@30343: And you're here sharing your opinion of how patethic you are. Gamers kicked some billionaire asses unlike you snowflakes protesting like obnoxious sheeples.
Icon 03/08 20:24: GAMERS ARE ALL LOSERS!
Icon 03/06 20:30@30339: The reason hitler's a good guy.
Icon 03/06 20:26@30340: Coming from a sooyboy who hates videogaming. Gamers kicked billionaire asses on wall street with reddit.
Icon 03/06 06:51@30337: says a gaymer that sits in their parents basement.
Icon 03/04 20:47: GAMERS ARE GAY!
Icon 03/03 21:58: Teach them how to survive like a boss.
Icon 03/03 21:57@30334: Yeah right. Most games can teach people.
Icon 03/03 15:11: antigamers don't do anything good with their lives
Icon 03/02 15:17: I am a kid and I game a lot and I stumbled upon this page uh what is wrong with the people on here just let us game. A lot of people on here only focus on the bad gamers. maybe see the good gamers and focus on how many of them they are.
Icon 02/26 14:22: LOL gamers suck!
Icon 02/23 18:17: I'd beat the shit out of any antigamer I saw
Icon 02/23 05:01: anyone wanna play minecraft with me? maybe we will make a nice house
Icon 02/21 18:45: all g*mers are terrorists
Icon 02/20 21:42: antigamers deserve to get their asses kicked
Icon 02/17 15:15: shit head antigamers just suck at games and crying about it
Icon 02/15 01:07: Fuck anti gamers
Icon 02/15 01:07: Lmao fuck off Thumbs
Icon 02/14 00:12: This is the gayest shit I ever seen
Icon 02/09 10:57: Antigamers are a bunch of idiots LOLOOLOLOLOLOL
Icon 02/07 08:40link Anything else to publish Penix the pedophile?
Icon 02/04 22:06: Your friends from ResetERA are pedos! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA....
Icon 02/04 20:38: fuck yuo
Icon 02/03 21:16: Penix loves diddling kids.
Icon 02/03 21:16link
Icon 01/31 22:12: uh oh your antigamer wall street investors are dying! GONNA CRY?
Icon 01/31 22:11: Antigamers are al-quaeda
Icon 01/30 00:18: Penix loves loli porn!
Icon 01/29 01:04: Something or multiple things that the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death or not have the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death I possess, known as name the third person present of be yoshikage kira. The homosapien that wrote or spoke about this current line of text you read'm 33 years old. Something or multiple things that the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death or not have the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death I possess, known as house the third pers
Icon 01/29 01:01: What the fuck did the person that I am currently talking to, which indicates you just fucking say about me, the person that I am currently talking to, which indicates you little bitch? the homosapien that wrote or spoke about this current line of text you read'll have the person that I am currently talking to, which indicates you know the homosapien that wrote or spoke about this current line of text you read graduated top of something or multiple things that the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death or not have the condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, including the capacity for growth, reproduction, functional activity, and continual change preceding death I possess, known as class in the navy seals, and the homosapien that wrote or spoke about this current line of text you read've been involved in numerous secret raids on al-quaeda, and
Icon 01/28 15:35: Suck my dick
Icon 01/25 21:01: gAy
Icon 01/21 17:24: fuq u
Icon 01/18 19:29@30310: RL is good but i like GMod.
Icon 01/18 18:36: brb playing rocket league ps fuck antigamers
Icon 01/17 11:45@30307: ok sjw.
Icon 01/16 14:58: I beat the shit out of a gaymer after he called me noob. I
Icon 01/15 11:43: gay
Icon 01/12 12:34link <- even your comrades are gamers lol.
Icon 01/11 23:12: this game very good
Icon 01/10 16:41: this is the dumbest site on the net
Icon 01/07 10:11: fuck this gay shit
Icon 01/05 18:10: Why isn't this site hacked yet?
Icon 01/04 03:58@30299: link
Icon 01/03 19:32: わすれられないからぼくのだいじなめもい どら焼きはしゅしくになれない ならばうわがきしちゃえば 僕の想いどうり ずっとそばでミテルよ ばっくあぷはまかせて ひだりからみぎえと あっちこっちこっちドック キミはここにいるの? ばあすでいまださきでしょ? いいかげんにこゆびから mienai ito shuchou shinai かわいたしんぞうの音あわううごと しゃくにさわりなんて キニシテルからニキマッテンジャン 痛いデモしんじてしあわせに なるようにれいぎただしく 媽祖はささいなあいさつとこから 準備はできたか? itsu demo I love you kimi ni Take kiss me わすれられないからぼくのだいじなめもい どら焼きはしゅしくになれない ならばうわがきしちゃえば 僕の想いどうり 夢からピピピサメナイデサメナイデ ぬくもりにげないで マダアサはタプリアルカラアトゴ
Icon 01/03 19:02link To my fellow gamer brothers ans sisters. We shall stand together.
Icon 01/03 18:58@30295: ok karen.
Icon 01/02 10:16: KILL THIS SITE
Icon 01/01 13:10: Agreed, may the new year be free of gaymer pissant trolls. Take your butthurt elsewhere you little asswipes!
Icon 01/01 13:07: Happy new year antigamers! 20 years and counting exposing these gaymer losers for what they are. here's to many more!
Icon 12/31 18:05@30291: keep seething.